Ceník

Jeřá.práce……….800 kč/h   37kč/km
           Auto doprava…..18kč /km
         Hodinová sazba…270-300/h
Tyto ceny jsou orientační dá se individuálně upravit dle druhů a rozsahu zakázky.
U ostatních prací se cena určuje dle zadání zakázky (cenová nabídka )
 

Script logo